Klicka på en symbol i kartan för att redigera information.
Klicka och dra för att flytta en symbol till ett nytt läge.
Redigera information om objekt genom att klicka på dem i kartan. För att rita in nya punkter välj vilken typ i högerkolumnen och klicka i kartan där den ska hamna.

Information

I den applikationen sker uppdatering av webbkartan för LogistikNavet